บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด SL PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

www.SLPIProPack.com

เมนูหลัก

Find Us

การโอนเงิน/ชำระเงิน PAYMENT

แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลในใบเสร็จ

ชำระรายการสั่งซื้อเลขที่ สามารถตรวจสอบได้ที่อีเมลที่ส่งยืนยันการสั่งซื้อให้

ข้อมูลการโอน

แนบรูปสลิปการโอน

บันทึกในรายการแจ้งโอน

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

1. ทำรายการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

กสิกรไทย (กระแสรายวัน)
ชื่อ: บริษัทเอสแอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่: 054-1-75644-2

*รายการสั่งซื้อของคุณไม่อาจจัดส่งได้ จนกว่าเราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันยอดเงินในบัญชีของเราว่าถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
**หากไม่มีการโอนเงินภายใน 3 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

2. เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่

แจ้งสลิปการโอนเงินผ่าน LINE

CONTACT US
บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด 32/2 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000